Instytucje polityczne a kwestie wychodźstwa polskiego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Instytucje polityczne a kwestie wychodźstwa polskiego

Abstrakt

Emigracja polska jest przedmiotem uwagi instytucji władzy w Polsce. Podkreśla się w tym względzie działalność Sejmu i Senatu, oraz Rady Ministrów. Wyrażany jest jednakże pogląd, że utrzymanie i rozwijanie więzi Polski z wychodźstwem jest zadaniem ogólnonarodowym, i powinno być realizowane zarówno przez jednostki administracji państwowej, jaki organizacje pozarządowe oraz kontakty rodzinne, środowiskowe i zawodowe. Szczególną wagę w ostatnim czasie przywiązuje się do kontaktów z krajem oraz na budowanie instytucji życia organizacyjnego diaspory. Zauważa się tez aktywność organów państwa na arenie międzynarodowej w tym zarówno w kontaktach dwu, jak i wielostronnych. Przywiązuje się szczególną uwagę do rozwiązań prawnomiędzynarodowych w tym zwłaszcza tych, wynikających z tradycji ochrony praw człowieka.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
Edukacja menedżerska a społeczne i polityczne otoczenie biznesu strony 170 - 183
Język:
polski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Majewski R.: Instytucje polityczne a kwestie wychodźstwa polskiego// Edukacja menedżerska a społeczne i polityczne otoczenie biznesu/ ed. B. Garbacik Gdańsk: P. Gdań., 2003, s.170-183
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi