Instytucjonalne wyposażenie powiatów województwa pomorskiego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Instytucjonalne wyposażenie powiatów województwa pomorskiego

Abstrakt

W artykule zanalizowano zdolności miast powiatowych województwa pomorskiego do wypełniania funkcji ponadgminnych. Badania przeprowadzono z punktu widzenia istnienia instytucji, określonych jako niezbędne do wykonywania zadań publicznych na rzecz powiatowego miasta i okolicznych gmin. Część badawczą poprzedzono rozważaniami na temat roli powiatów w strukturze administracyjnej kraju. Przedstawiono ponadto strukturę sieci powiatowej w Polsce wraz z procesem formowania do istniejącej obecnie postaci.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Ekonomiczne Problemy Usług strony 400 - 409,
ISSN: 1640-6818
Język:
polski
Rok wydania:
2009
Opis bibliograficzny:
Sekuła A.: Instytucjonalne wyposażenie powiatów województwa pomorskiego// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług. -., (2009), s.400-409
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi