Integracja mechanizmów transportowych dla sieci o nieciągłej i sporadycznej łączności w systemie netBaltic

Abstrakt

W pracy zaprezentowano mechanizmy integracji modułu transportowego dla obszarów o nieciągłej i sporadycznej łączności z innymi mechanizmami systemu netBaltic (Internet na Bałtyku) oraz wyniki testów laboratoryjnych i morskich przekazywania wiadomości.

Cytowania

Informacje szczegółowe

Kategoria: Publikacja w czasopiśmie
Typ: artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w: Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 57 - 59,
ISSN: 1230-3496
Język: polski
Rok wydania: 2018
Opis bibliograficzny: Gumiński W.: Integracja mechanizmów transportowych dla sieci o nieciągłej i sporadycznej łączności w systemie netBaltic// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 2-3 (2018), s.57-59
DOI: 10.15199/59.2018.2-3.6
wyświetlono 2 razy
Meta Tagi