Integracja systemów bezpieczeństwa transportu - projekt ZEUS - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Integracja systemów bezpieczeństwa transportu - projekt ZEUS

Abstrakt

W 2007 roku Minister Nauki zamówił trzyletni projekt badawczy pt. "Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu", a jego realizację powierzyłkonsorcjum w składzie; Politechnika Gdańska - generalny wykonawca, transport drogowy, Politechnika Śląska - transport kolejowy,Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie - transport lotniczy oraz Akademia Morska w Szczecinie - transport wodny. Zadaniem autorówjest opracowanie modelu integracji systemu bezpieczeństwa transportu, który mógłby służyć jako narzędzie do podejmowania właściwychdecyzji dotyczących budowy i rozwoju infrastruktury oraz środków transportu drogowego, kolejowego, powietrznego i wodnego. Współczesnybowiem transport jest złożoną działalnością, która wymaga od polityków, decydentów i specjalistów umiejętności integrowania celów,strategii i środków warunkujących możliwość znalezienia właściwego rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa transportu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Język:
polski
Rok wydania:
2008
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 183 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi