Integracja transportu miejskiego i regionalnego w województwie pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem metropolii trójmiejskiej i integracji taryfowo-biletowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Integracja transportu miejskiego i regionalnego w województwie pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem metropolii trójmiejskiej i integracji taryfowo-biletowej

Abstrakt

Monografia porusza treści związane z integracją transportu zbiorowego i wynikających z tego działań komplementarnych. Problem biletu i niskich stawek taryfowych służących motywowaniu pasażerów do korzystania z transportu zbiorowego nie sprawdza się w praktyce. Postulat zwiększenia szybkości osiągania celów podróży komunikacją zbiorową jest istotnym motywatorem dla właścicieli samochodów osobowych, aby rzedziej z niego korzystali. W opracowaniu zawarto wiele nowych koncepcji w zakresie integracji transportu metropolii trójmiejskiej i województwa pomorskiego. Zakres integracji, obejmujący transport kolejowy w powiązaniu z transportem metropolitalnym stanowi dobry fundament do wytyczenia strategii zmian strukturalnych w województwie pomorskim. Strategii, która wykorzysta trendy obowiązujące w budowaniu elektromobilnego, inteligentnego transportu na Pomorzu.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - dzieło zbiorowe /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Wyszomirski O., Jamroz K., Grzelec K., Kołodziejski H., Bujak K., Birr K.: Integracja transportu miejskiego i regionalnego w województwie pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem metropolii trójmiejskiej i integracji taryfowo-biletowej. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej, 2018.101 s. ISBN 978-83-951145-0-2
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 55 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi