Integracyjna rola dworców kolejowych w obsłudze transportowej miast i regionów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Integracyjna rola dworców kolejowych w obsłudze transportowej miast i regionów

Abstrakt

W referacie przedstawiono zagadnienia integracji środków transportu zbiorowego. Szczególnym miejscem integracji jest dworzec kolejowy

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Dworzec kolejowy w strukturze miasta strony 67 - 74
Język:
polski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Bogdaniuk B.: Integracyjna rola dworców kolejowych w obsłudze transportowej miast i regionów// Dworzec kolejowy w strukturze miasta/ ed. pod red. D. Załuskiego. Warszawa: Urbanista, 2006, s.67-74
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 48 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi