Integration and Dependency in Software Lifecycle Based on Jazz Platform - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Integration and Dependency in Software Lifecycle Based on Jazz Platform

Abstrakt

Software delivery organizations are being asked to meet goals that seem mutually exclusive. Teams are asked to increase product quality, accelerate time to market, and meet increasing mandates from regulatory bodies. As software solutions and software development environments become rapidly more complex. Many business drivers compound these challlenges.

Pełna treść

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Problems of Dependability and Modelling strony 41 - 50
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Chrabski B.: Integration and Dependency in Software Lifecycle Based on Jazz Platform// Problems of Dependability and Modelling/ ed. eds. J. Mazurkiewicz , J. Sugier, T. Walkowiak ,K. Michalska. Wrocław: Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2011, s.41-50
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi