Integration of Geographic Information Systems for Monitoring and Dissemination of Marine Environment Data - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Integration of Geographic Information Systems for Monitoring and Dissemination of Marine Environment Data

Abstrakt

Zastosowanie Systemów Informacji Przestrzennej (GIS) do celu monitorowania i wizualizacji różnych procesów środowiska morskiego jest dziedziną badaną od końca XX wieku. W ostatnich latach rozwój szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz dostępność klastrów obliczeniowych pozwalają na wykonywanie czasochłonnych i wymagających operacji, takich jak analizy przestrzenne, w sposób zdalny. Jakkolwiek do tej pory sieciowe Systemy Informacji Przestrzennej stosowane były do prezentacji danych statycznych, narzędzia takie jak nowoczesne systemy radarowe czy modele plam ropy wymagają dynamicznej prezentacji danych. Ten rozdział opisuje szereg autonomicznych, jak i sieciowych technologii GIS stosowanych obecnie do integracji i prezentacji danych pobieranych z wielu zmiennych w czasie geoprzestrzennych źródeł.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Geospatial Techniques for Managing Environmental Resources strony 33 - 52
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Kulawiak M., Moszyński M.: Integration of Geographic Information Systems for Monitoring and Dissemination of Marine Environment Data// Geospatial Techniques for Managing Environmental Resources/ ed. eds. J. K. Thakur[et. al]. : Springer, 2011, s.33-52
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi