Inteligentny system decyzyjny jako maszynowa realizacja procesów poznawczych i motywacyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Inteligentny system decyzyjny jako maszynowa realizacja procesów poznawczych i motywacyjnych

Abstrakt

W niniejszej książce przedstawiono własny, kompletny i spójny oraz realizowalny model Inteligentnego Systemu Decyzji (ISD), oparty na wiedzy zaczerpniętej z psychologii z elementami motywacyjnymi, w skład którego wchodzi podsystem xEmotion. Wykorzystuje on funkcję i strukturę ludzkich procesów decyzyjnych oraz pewne szczegółowe mechanizmy dedykowane dla obliczeniowych systemów emocji. Model ISD jest w szczególności przeznaczony do realizacji autonomii agenta, zarówno wirtualnego, jak i rzeczywistego, stosowanego w systemach robotycznych. Model Inteligentnego Systemu Decyzyjnego można zatem zaliczać do architektur poznawczych (kognitywnych). Praca przedstawia sformalizowany model procesów poznawczych z uwzględnieniem wybranych humanistycznych teorii motywacji i emocji. Przy czym podstawy psychologiczne dotyczące prezentowanych mechanizmów psychologicznych podano w pracy (M. Czubenko, Z. Kowalczuk: Elementy psychologii w kontekście autonomii robotów, vol. PNT6, PWNT, Gdańsk 2019). Przyjęta struktura pracy w dużej mierze opiera się na podziale procesów poznawczych. Na wstępie przedstawiamy model percepcji agenta (system autonomicznego) wraz z podstawowymi strukturami danych wykorzystywanymi w ścieżce przetwarzania informacji. Następnie wyróżniamy typy pamięci (w kontekście pamięci długotrwałej oraz krótkotrwałej, bądź roboczej). Warto podkreślić, że pamięć sensoryczna ze względu na swoją funkcję buforowania ulokowana jest w systemie percepcji. Po omówieniu struktur pamięciowych, przedstawiamy mechanizmy uwagi, modele motywacyjne z uwzględnieniem wielowymiarowych potrzeb i emocji oraz metody myślenia autonomicznego agenta. Na koniec prezentujemy Czytelnikowi studium badań symulacyjnych, obejmujące częściowe implementacje opracowanego systemu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2021
Opis bibliograficzny:
Kowalczuk Z., Czubenko M.: Inteligentny system decyzyjny jako maszynowa realizacja procesów poznawczych i motywacyjnych. Gdańsk: Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2021.152 s. ISBN 978-83-63177-03-4
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 59 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi