Intensyfikacja wewnętrznego odzysku ciepła w konwencjonalnych urządzeniach klimatyzacyjnych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Intensyfikacja wewnętrznego odzysku ciepła w konwencjonalnych urządzeniach klimatyzacyjnych

Abstrakt

W pracy przedstawiono rozważania dotyczące intensyfikacji odzysku ciepła w urządzeniach klimatyzacyjnych. Wykorzystując typowy układ wymienników ciepła w konwencjonalnej centrali klimatyzacyjnej zaproponowano nowy sposób odzysku ciepła. W wyniku badań eksperymentalnych i teoretycznych stwierdzono, że wewnętrzny odzysk ciepła jest ograniczony. Spośród wielu metod zwiększających sprawność odzysku ciepła zasugerowano jedną z metod pasywnych intensyfikacjiwymiany ciepła poprzez zastosowanie turbulizatorów przepływu. Symulacja intensyfikacji wewnętrznego odzysku ciepła została przeprowadzona w oparciu o badania Joardara i Jacobiego. Analizę przeprowadzono w oparciu o udostępnione przez Fundację ARMAAG dane klimatyczne dla Gdańska w okresie letnim 2010 roku. Według przeprowadzonych analiz zastosowanie elementówturbulizujących przepływ pozwoliło na zwiększenie sprawności odzysku ciepła o 11%.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Nowoczesna rozwiązania w inżynierii i ochronie środowiska. - T. 1 strony 257 - 262
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Jaskólski M., Gliński M.: Intensyfikacja wewnętrznego odzysku ciepła w konwencjonalnych urządzeniach klimatyzacyjnych// Nowoczesna rozwiązania w inżynierii i ochronie środowiska. - T. 1/ ed. red. nauk. S. Anisimov , J. Danielewicz J., E. Szczechowiak i inn.. -Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Wrocławska. Wrocław: Oficyna Wydaw. PW, 2011, s.257-262
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi