Intensyfikacja wymiany ciepła przy pomocy mikrostrug = Heat transfer intensification using microjets. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Intensyfikacja wymiany ciepła przy pomocy mikrostrug = Heat transfer intensification using microjets.

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych nad intensyfikacją strumienia ciepła przy pomocy pojedynczej mikrostrugi wody. W pracy przedstawiono wyniki badań dla dysz o średnicy 180 i 280 mikrometrów.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Współczesne technologie i konwersja energii : praca zbiorowa strony 223 - 231
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Muszyński T.: Intensyfikacja wymiany ciepła przy pomocy mikrostrug = Heat transfer intensification using microjets.// Współczesne technologie i konwersja energii : praca zbiorowa/ ed. red. W . Przybylski. Gdańsk: Wydział Mechaniczny, 2010, s.223-231
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi