Intensywność skażenia grafitu w żeliwie sferoidalnym niestopowym docieranym luźnym ścierniwem. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Intensywność skażenia grafitu w żeliwie sferoidalnym niestopowym docieranym luźnym ścierniwem.

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań skażenia powierzchni żeliwa sferoidalnego niestopowego docieranego luźnym ścierniwem. Ta wada docierania materiałów miękkich lub zawierających składniki o niskiej twardości ma istotne znaczenie zarówno ze względów technologicznych jak i eksperymentalnych. W przeprowadzonych eksperymentach skażenia grafitu wykorzystano mikroskopy skaningowe i mikroanalizę rentgenowską powierzchniową.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Journal of Machine Construction and Maintenance strony 59 - 64,
ISSN: 1232-9312
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Barylski A.: Intensywność skażenia grafitu w żeliwie sferoidalnym niestopowym docieranym luźnym ścierniwem. // PROBLEMY EKSPLOATACJI. -., nr. 2(45) (2002), s.59-64
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi