Interactions of amphotericin B derivative of low toxicity with biological membrane components - the Langmuir monolayer approach - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Interactions of amphotericin B derivative of low toxicity with biological membrane components - the Langmuir monolayer approach

Abstrakt

Metodą monowarstw Langmuira zbadano naturę oddziaływań nowej pochodnej antybiotyku przeciwgrzybowego amfoterycyny B o niskiej toksyczności, tj. estru metylowego N-metylo-N-D-fruktopiranozyloamfoterycyny B (MF-AME)z komponentami błon biologicznych: ergosterolem, występującym w komórkach grzybowych i cholesterolem występującym w komórkach zwierzęcych oraz z modelowym fosfolipidem DPPC i na tej podstawie stwierdzono, że zróżnicowanie tych oddziaływań jest podstawą selektywnej toksyczności związku.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Hąc-Wydro K., Dynarowicz-Łątka P., Grzybowska J., Borowski E.: Interactions of amphotericin B derivative of low toxicity with biological membrane components - the Langmuir monolayer approach// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 9 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi