Interactions of amphotericin B derivatives with lipid membranes - a molecular dynamics study - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Interactions of amphotericin B derivatives with lipid membranes - a molecular dynamics study

Abstrakt

W pracy analizowano oddziaływanie dwóch nisko-toksycznych pochodnych amfoterycyny B (związki SAmE i PAmE) z modelami błon lipidowych. Badania wykonane zostały za pomocą dynamiki molekularnej. Modele błon oprócz fosfolipidów DMPC zawierały odpowiednio cholesterol (model błony zwierzęcej) lub ertosterol (model błony grzybowej). Analiza wyników wykazała, że obie pochodne amfoterycyny B zachowują się inaczej w błonie cholesterolowej i ergosterolowej, co wskazuje na czynniki molekularne, które mogą być podstawą obniżonej toksyczności obu związków.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOMEMBRANES nr 1768, strony 2616 - 2626,
ISSN: 0005-2736
Język:
angielski
Rok wydania:
2007
Opis bibliograficzny:
Czub J., Borowski E., Bagiński M.: Interactions of amphotericin B derivatives with lipid membranes - a molecular dynamics study// BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOMEMBRANES. -Vol. 1768., (2007), s.2616-2626
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi