Interakcja człowiek-komputer - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Interakcja człowiek-komputer

Abstrakt

Książka omawia najważniejsze zagadnienia kształtowania interakcji człowiek-komputer, występujące podczas projektowania produktu informatycznego. Tematyka książki obejmuje metody stosowane kolejno podczas określania wymagań, projektowania, testowania i oceny rozwiązań interfejsu użytkownika. Przyjęty sposób prezentacji materiału ma na celu również podkreślenie, że wysoka jakość użytkowa produktu informatycznego nie wynika wyłącznie z wykorzystania nowoczesnych technologii, ale jest przede wszystkim rezultatem umiejętnego zastosowania odpowiednich form współpracy z użytkownikami na wszystkich etapach prac projektowych.Omówione zagadnienia dotyczą przede wszystkim graficznego interfejsu użytkownika oraz interfejsu WWW, ale przedstawione w książce ogólne zasady projektowania są przydaten także w odniesieniu do innych rodzajów interakcji użytkownik-system.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
książka - monografia autorska /podręcznik o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Sikorski M.: Interakcja człowiek-komputer. Warszawa: Wydawnictwo Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, 2010.345 s. ISBN 978-83-89244-93-2
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 338 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi