Interakcja momentu zginającego i siły osiowej w analizie nośności wybranych, cienkościennych przekrojów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Interakcja momentu zginającego i siły osiowej w analizie nośności wybranych, cienkościennych przekrojów

Abstrakt

Obecnie w budownictwie coraz częściej wykorzystuje się lekkie konstrukcje stalowe, które posiadają korzystny stosunek ceny do nośności. Elementy takie uzyskuje się poprzez gięcie na zimno stosunkowo cienkich arkuszy blach i formowanie przekrojów w taki sposób, aby uzyskać oczekiwane wartości nośności. Za pomocą giętarki rolkowej bądź krawędziowej profiluje się ostateczny kształt przekroju, który dzięki dodatkowym usztywnieniom brzegowym i pośrednim uzyskuje odpowiednią sztywność. Dopiero od 2006 roku, wraz z wprowadzeniem norm europejskich, projektanci otrzymali szczegółowe narzędzie do obliczania cienkościennych prętów, których grubość ścianki zaczyna się już od 0,45 mm. Dzięki stosunkowo dużej swobodzie dobierania kształtu przekroju poprzecznego elementu możliwe jest tworzenie szerokiej gamy kształtowników, co pozwala wielu firmom na zaprojektowanie i opatentowanie własnych systemów konstrukcyjnych. Celem pracy jest wskazanie wpływu kształtu przekroju poprzecznego elementu na jego nośność podczas ściskania i zginania skupiając się na interakcji momentów i sił osiowych w złożonych stanach pracy. Punktem wyjścia analizy jest technologiczny warunek stałej szerokości i grubości arkusza blachy, która wynosi 2 mm, co determinuje stałe pole przekroju jako punkt wyjścia analizy. Obliczenia prowadzone są wg normy PN-EN 1993-1-3 uwzględniając zarówno globalną, lokalną jak i dystorsyjną utratę stateczności. Nośności wyznaczono dla trzech różnych gatunków stali. W programie RFEM 5 stworzono także powłokowe modele MES, które zostały wykorzystane przy porównaniu uzyskanych wyników.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
W : Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce strony 39 - 46
Język:
polski
Rok wydania:
2016
Opis bibliograficzny:
Deniziak P., Gordziej-Zagórowska M., Łukowicz A.: Interakcja momentu zginającego i siły osiowej w analizie nośności wybranych, cienkościennych przekrojów// W : Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce/ ed. prof. nadzw. dr hab. Jacek Leśny Poznań: Młodzi Naukowcy, 2016, s.39-46
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 100 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi