Interaktywne wyszukiwanie informacji w repozytoriach danych tekstowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Interaktywne wyszukiwanie informacji w repozytoriach danych tekstowych

Abstrakt

W artykule przedstawione zostały architektura oraz projekt systemu, którego celem jest umożliwienie zbudowania platformy pozwalającej na indeksowanie dużych kolekcji tekstowych oraz wyszukiwania w nich, za pomocą autorskich algorytmów, opartych o zysk informacjny oraz interaktywną komunikację z użytkownikiem. Przeprowadzono ocenę skuteczności zastosowanych algorytmów pod względem zarówno klasteryzacji jak i zbieżności algorytmu opartego o zysk informacyjny.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Metody Informatyki Stosowanej strony 117 - 131,
ISSN: 1898-5297
Język:
polski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Szymański J., Deptuła M., Krawczyk H.: Interaktywne wyszukiwanie informacji w repozytoriach danych tekstowych// Metody Informatyki Stosowanej. -., nr. nr 5 (2011), s.117-131
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi