Interdisciplinary e-collaboration tools / Narzędzia interdyscyplinarnej e-współpracy - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Interdisciplinary e-collaboration tools / Narzędzia interdyscyplinarnej e-współpracy

Abstrakt

W projektach interdyscyplinarnych niezwykle ważnym czynnikiem jest aktywne konsultowanie i bezpośrednie zastosowanie relatywnie nowo powstałej dziedziny zwanej współpracą interdyscyplinarną. Nawiązywanie interdyscyplinarnej współpracy przynosi wiele korzyści, jednakże niejednokrotnie wiąże się z licznymi problemami i niedogodnościami, a także koniecznością ciągłego doszkalania się i rozszerzania kompetencji zawodowych. Na podstawie przeglądu dostępnych programów oraz różnego rodzaju platform wspierających współpracę i edukację online dokonano porównania dostępnych narzędzi współpracy i zaproponowano rozwiązanie opierające się na platformie LMS Moodle. W celu sprawdzenia przydatności i poprawności działania wybranego rozwiązania nawiązano współpracę z przedstawicielami środowisk technicznych, medycznych i biznesowych w celu utworzenia grupy testowej. Zebrane informacje posłużyły do sformułowania wniosków oraz do powstania instrukcji przygotowującej wybrane oprogramowanie do potrzeb e-współpracy interdyscyplinarnej.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Edukacja Ustawiczna Dorosłych strony 118 - 126,
ISSN: 1507-6563
Język:
angielski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Kozłowska E.: Interdisciplinary e-collaboration tools / Narzędzia interdyscyplinarnej e-współpracy// Edukacja Ustawiczna Dorosłych. -., nr. 2(101) (2018), s.118-126
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi