Intergranular Corrosion Detection Using Electromagnetic Transducers for Ultrasonic Testing - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Intergranular Corrosion Detection Using Electromagnetic Transducers for Ultrasonic Testing

Abstrakt

The aim of this paper is to create a research methodology that allows a quick analysis of the structural state of high alloy austenitic steels using non-destructive ultrasonic tests, in contrast to destructive standard methods. Electromagnetic acoustic transducers (EMAT) are used to generate and receive the ultrasonic wave and detect the microstructural changes caused by sample sensitization in elevated temperature, even after 0.5 h in high temperature exposition. Different acoustic response for reference sample and sensitized samples were recorded. In this work, changes in share wave amplitude were measured.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 51 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach
Opublikowano w:
ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS nr 65, strony 103 - 108,
ISSN: 1733-3490
Język:
angielski
Rok wydania:
2020
Opis bibliograficzny:
Cieślik M., Darowicki K.: Intergranular Corrosion Detection Using Electromagnetic Transducers for Ultrasonic Testing// ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS -Vol. 65,iss. 1 (2020), s.103-108
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.24425/amm.2019.131102
Bibliografia: test
 1. A.J. Sedriks, O.S. Zaroog, Corrosion of Stainless Steels   , in: Reference Module in Materials Science and Materials Engineer- ing, Elsevier, 2017. doi:10.1016/B978-0-12-803581-8.02893-9. otwiera się w nowej karcie
 2. D. Talbot, J. Talbot, Corrosion science and technology, CRC Press, Boca Raton, 1998. otwiera się w nowej karcie
 3. J. Baszkiewicz, M. Kamiński, Korozja materiałów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2006.
 4. G01 Committee, Test Method for Electrochemical Reactivation (EPR) for Detecting Sensitization of AISI Type 304 and 304L Stainless Steels, ASTM International, n.d. doi:10.1520/G0108- 94R04E01. otwiera się w nowej karcie
 5. A01 Committee, Practices for Detecting Susceptibility to Inter- granular Attack in Austenitic Stainless Steels, ASTM International, n.d. doi:10.1520/A0262-15. otwiera się w nowej karcie
 6. O. Büyüköztürk, NDTMS, International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures, eds., Nondestructive testing of materials and structures: proceedings of NDTMS-2011, Istanbul, Turkey, May 15-18, 2011; [Interna- tional Symposium on Nondestructive Testing of Materials and Structures], Springer, Dordrecht, 2013.
 7. L.E. Kinsler, ed., Fundamentals of acoustics, 4th ed, Wiley, New York, 2000.
 8. J. Szelążek, Tworzywa sztuczne jako ośrodki sprzęgające w ultra- dźwiękowych badaniach materiałów, TWORZYWA SZTUCZ NE I CHEMIA. (2010).
 9. M. Hirao, H. Ogi, EMATs for Science and Industry: Noncontac- ting Ultrasonic Measurements, Springer US, Boston, MA, 2003. http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=3086206 (accessed November 28, 2018). otwiera się w nowej karcie
 10. A.K. Wróblewski, Historia fizyki od czasów najdawniejszch do wspólczesności, Wyd. 1., 2. dodruk, Wydawn. Naukowe PWN, Warszawa, 2007.
 11. F. Li, D. Xiang, Y. Qin, R.B. Pond, K. Slusarski, Measurements of degree of sensitization (DoS) in aluminum alloys using EMAT ultrasound, Ultrasonics 51, 561-570 (2011). doi:10.1016/j.ul- tras.2010.12.009. otwiera się w nowej karcie
 12. J. Deputat, Badania ultradźwiękowe. Podstawy, Instytut Metalurgii Żelaza im. St. Staszica i Ośrodek Doskonalenia Kard Kierow- niczych i Specjalistycznych Ministerstwa Hutnictwa, Gliwice- Chorzów, 1979.
 13. A. Lewińska-Romicka, Badania nieniszczące podstawy defek- toskopii, n.d.
 14. J. Deputat, A. Stryk, Badania ultradźwiękowe. Kurs UT1. Materiały szkoleniowe., (1997).
 15. J. Stella, J. Cerezo, E. Rodríguez, Characterization of the sensitiza- tion degree in the AISI 304 stainless steel using spectral analysis and conventional ultrasonic techniques, NDT & E International. 42, 267-274 (2009). doi:10.1016/j.ndteint.2008.11.005. otwiera się w nowej karcie
 16. K. Mirkhani, C. Chaggares, C. Masterson, M. Jastrzebski, T. Du- satko, A. Sinclair, R.J. Shapoorabadi, A. Konrad, M. Papini, Optimal design of EMAT transmitters, NDT & E International. 37, 181-193 (2004). doi:10.1016/j.ndteint.2003.09.005. otwiera się w nowej karcie
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 48 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi