Internacjonalizacja przedsiębiorstw w teorii - przydatność istniejących modeli dla MSP - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Internacjonalizacja przedsiębiorstw w teorii - przydatność istniejących modeli dla MSP

Abstrakt

Artykuł przedstawia modele internacjonalizacji przedsiębiorstw powstałe na przestrzeni wielu lat w krajach dzisiejszej Unii Europejskiej. Podejmuje próbę ich uporządkowania i ocenia przydatność dla MSP. Ponadto, zwraca uwagę na internacjonalizację polskich MSP oraz możliwość wykorzystania istniejących modeli do badań tego procesu w gospodarkach transformowanych.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem PG strony 217 - 230,
ISSN: 1644-499X
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Daszkiewicz N.: Internacjonalizacja przedsiębiorstw w teorii - przydatność istniejących modeli dla MSP// Prace Naukowe Katedry Ekonomii i Zarządzania Przedsiębiorstwem PG. -., nr. 1 (2002), s.217-230
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 47 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi