Internal friction in FePd alloy during ordering - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Internal friction in FePd alloy during ordering

Abstrakt

Stwierdzono występowanie wysokiego poziomu tarcia wewnętrznego w zahartowanym stopie FePd (50% at. Pd). Zbadano proces uporządkowania atomowego w korelacji ze zmianami tarcia wewnętrznego defektu modułu i relaksacji magnetycznej stopu porządkującego się podczas nagrzewania do 900 K. Zaobserwowano efekt prędkości nagrzewania na punkt Curie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TRIBOLOGIA nr 33, strony 1401 - 1413,
ISSN: 0208-7774
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Klugmann E., Polowczyk M.: Internal friction in FePd alloy during ordering// TRIBOLOGIA. -Vol. 33., nr. 5 (2002), s.1401-1413
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 14 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi