Internal friction in pure Co and CoPt alloy during ordering - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Internal friction in pure Co and CoPt alloy during ordering

Abstrakt

Zbadano tarcie wewnętrzne, wskaźnik modułu sprężystości postaciowej i podatność magnetyczną stopu CoPt (50% at. Pt) w stanie nieuporządkowanym, uzyskanym w wyniku oziębienia, podczas wyżarzania do 850 K przy wzrostach temperatury 6K/min. i 2K/min., stosując odwróconą skręcarkę wahadłową. Zaobserwowano maksimum tarcia wewnętrznego w CoPt przy 700 K oraz w monokrysztale kobaltu w 720 K w pobliżu martenzytycznej przemiany fazowej, wzrastające w miarę obniżania szybkości wzrostu temperatury wyżarzania. Otrzymane rezultaty sugerują superpozycję dwóch efektów relaksacyjnych: szybkiego, termicznie aktywowanego efektu reorientacyjnego, prowadzącego do uporządkowania bliskiego zasięgu oraz wolniejszego, migracyjnego efektu relaksacji strukturalnej, powodującego uporządkowanie dalekie.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
TRIBOLOGIA strony 5 - 18,
ISSN: 0208-7774
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Klugmann E.: Internal friction in pure Co and CoPt alloy during ordering// TRIBOLOGIA. -., nr. 3(189) (2003), s.5-18
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi