Internet payment methods in Poland - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Internet payment methods in Poland

Abstrakt

In this chapter authors intended to describe wide range of aspects of the Internet payment systems. At the beginning there is briefly shown their evolution and features required for the effective payment system. Data on the popularity of different payment systems in Internet transactions links this section with description of the current state of payment systems available in Poland.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Electronic Commerce : technologie, komunikacja, zagadnienia społeczne strony 43 - 48
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Wachowicz J., Sipowicz M.: Internet payment methods in Poland// Electronic Commerce : technologie, komunikacja, zagadnienia społeczne/ ed. red. nauk. Zbigniew Tomczak i Jacek Wachowicz ; JIB E-Consulting, Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Gdańsk: JIB E-consulting, 2006, s.43-48
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi