Internet Rzeczy a internetowy protokół sieciowy IP - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Internet Rzeczy a internetowy protokół sieciowy IP

Abstrakt

W pracy omówiono problemy wdrażania IoT z punktu widzenia zapewniania komunikacji. Przedstawiono podstawowe wymagania jakie systemy IoT stawiają sieciowym rozwiązaniom protokolarnym. Opisano IPv6 pod kątem możliwości spełnienia tych wymagań. Wskazano na konieczność rozpowszechnienia protokołu sieciowego IPv6. Przedstawiono aktualny stan wdrożenia IPv6

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Innowacje, pomiary i bezpieczeństwo w elektroenergetyce strony 40 - 44
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Nowicki K., Uhl T.: Internet Rzeczy a internetowy protokół sieciowy IP// Innowacje, pomiary i bezpieczeństwo w elektroenergetyce/ ed. dr hab. inż. Stanisław Czapp Gdańsk: INFOTECH, WEIA PG, WETI PG, ZP Gdynia, SPE, 2017, s.40-44
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 106 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi