Internet w małych i średnich przedsiębiorstwach - aspekty praktyczne - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Internet w małych i średnich przedsiębiorstwach - aspekty praktyczne

Abstrakt

Pokazano i przeanalizowano praktyczne aspekty prowadzenia działalności go-spodarczej przez małe i średnie firmy przy wykorzystaniu światowej sieci In-ternet. Szczególną uwagę poświęcono korzyściom płynącym z zastosowania In-ternetu do prowadzenia szeroko pojętego biznesu w niewielkiej skali. Wyróż-niono te aspekty e-biznesu, w których możliwe jest uzyskiwanie nowych jakoś-ci gospodarczych w zestawieniu z biznesem tradycyjnym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział w książce - monografii autorskiej /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2002
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi