Internetowe systemy przetwarzania rozproszonego typu grid w zastosowaniach biznesowych - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Internetowe systemy przetwarzania rozproszonego typu grid w zastosowaniach biznesowych

Abstrakt

Skoncentrowano się na możliwościach wykorzystania oraz integracji rozproszonych mocy obliczeniowych komputerów Internautów w globalnej sieci www. Zaprezentowano paradygmaty sieciowego przetwarzania typu grid computing oraz volunteer computing. Podkreślono istotność tego typu przetwarzania w zagadnieniach wymagających bardzo dużych mocy obliczeniowych. Zaprezentowano przykłady rozwiązań systemowych tego typu: system BOINC, będący modelowym reprezentacyjnym systemem referencyjnym w tym zakresie oraz system Comcute zrealizowany na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Pokazano również inne systemy z obszaru rozważanych paradygmatów przetwarzania. Podkreślono znaczenie tych systemów poprzez pokazanie zagadnień, które są aktualnie w ich ramach przetwarzane i rozwiązywane. Zwrócono uwagę na możliwości wykorzystania tego typu podejścia dla rozwiązywania problemów związanych ze złożonymi procesami oraz zagadnieniami o charakterze ekonomicznym i biznesowym.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego strony 117 - 126,
ISSN: 2080-6302
Język:
polski
Rok wydania:
2014
Opis bibliograficzny:
Brudło P.: Internetowe systemy przetwarzania rozproszonego typu grid w zastosowaniach biznesowych// Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. -., nr. 11 (2014), s.117-126
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi