Interoperability analysis of sensor interface in ubiquitous environments - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Interoperability analysis of sensor interface in ubiquitous environments

Abstrakt

Systemy przetwarzania wszechobecnego pozwalają na integrację różnorodnych sensorów monitorujących i dostarczających informacje dotyczące środowiska oraz jego kontekstu.Fakt, że sensory te implementowane są przez niezależnych dostawców skutkuje problemami integracyjnymi. W artykule przedstawiono wyniki analizy interfejsów sensorów w trzech warstwach: fizycznej, protokołów oraz usług sensorów.Usługa sensora implementuje interfejs w postaci usług sieciowych dla sensora udostępniając jego funkcjonalność dla wyższych warstw aplikacji wszechobecnej.Zbadano atrybuty interoperacyjności dotyczące zasięgu integracji oraz prostoty wdrożenia.Sensory zostały uprzednio zaimplementowane przez niezależne zespoły wytwórcze oraz przystosowane pod kątem kompatybilności interfejsów.Przedstawiono wyniki badań nad integracją sensorów, dane dotyczące interoperacyjności sensorów oraz wnioski.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Information systems architecture and technology: networks and networks services strony 99 - 109
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek P., Downar M.: Interoperability analysis of sensor interface in ubiquitous environments// Information systems architecture and technology: networks and networks services/ ed. eds. Adam Grzech, Leszek Borzemski, Jerzy Świątek, Zofia Wilimowska. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroclawskiej, 2010, s.99-109
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi