Interplay of hydrogen bonding and aromatic ring interactions in supramolecular complexes of phenazine with N,N'-bis(2-pyridyl)aryldiamines - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Interplay of hydrogen bonding and aromatic ring interactions in supramolecular complexes of phenazine with N,N'-bis(2-pyridyl)aryldiamines

Abstrakt

Otrzymano pięć krystalicznych kompleksów fenazyny z N,N'-bis(2-pirydylo)arylodiaminami i N'N'-difenylo-1,4-diamino-benzenem o różnej stechiometrii. Badania struktur tych kompleksów za pomocą metod rentgenograficznych wykazały, że powiązane wiązaniami wodorowymi typu NH...N cząsteczki fenazyny i arylodiamin układają się w stosy, które stabilizowane są poprzez oddziaływaniami typu π-π płaszczyzna-krawędź pierścieni aromatycznych. Reszty N-arylo-2-aminopirydynowe dzięki oddziaływaniom z układem fenazynowym przyjmują płaską Z konformację.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Język:
angielski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Gdaniec M., Bensemann I., Połoński T.: Interplay of hydrogen bonding and aromatic ring interactions in supramolecular complexes of phenazine with N,N'-bis(2-pyridyl)aryldiamines// . -., (2005),
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi