Interpolation properties of domination parameters of a graph - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Interpolation properties of domination parameters of a graph

Abstrakt

An integer-valued graph function π is an interpolating function if a set π(T(G))={π(T): T∈TT(G)} consists of consecutive integers, where TT(G) is the set of all spanning trees of a connected graph G. We consider the interpolation properties of domination related parameters.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
THE AUSTRALASIAN JOURNAL OF COMBINATORICS nr 46, strony 3 - 12,
ISSN: 1034-4942
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kuziak D.: Interpolation properties of domination parameters of a graph// THE AUSTRALASIAN JOURNAL OF COMBINATORICS. -Vol. 46., (2010), s.3-12
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi