Interpolator wykorzystujący filtr z maskowaniem charakterystyki częstotliwościowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Interpolator wykorzystujący filtr z maskowaniem charakterystyki częstotliwościowej

Abstrakt

Interpolator o dużej krotności wymaga stosowania dolnoprzepustowych filtrów cyfrowych o bardzo wąskim paśmie przejściowym. Przekłada się to na dużą złożoność obliczeniową i problemy z projektowaniem filtrów interpolacyjnych. W pracy zaproponowano użycie metody FRM rozbijającej filtr o wąskim paśmie przejściowym na grupę filtrów o obniżonych wymaganiach, co zmniejsza liczbę niezerowych współczynników. W rezultacie użycie tego rozwiązania pozwala na obniżenie złożoności obliczeniowej interpolatora.

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Blok M.: Interpolator wykorzystujący filtr z maskowaniem charakterystyki częstotliwościowej// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 6 (2018), s.483-486

wyświetlono 2 razy

Meta Tagi