Interpolator wykorzystujący filtr z maskowaniem charakterystyki częstotliwościowej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Interpolator wykorzystujący filtr z maskowaniem charakterystyki częstotliwościowej

Abstrakt

Interpolator o dużej krotności wymaga stosowania dolnoprzepustowych filtrów cyfrowych o bardzo wąskim paśmie przejściowym. Przekłada się to na dużą złożoność obliczeniową i problemy z projektowaniem filtrów interpolacyjnych. W pracy zaproponowano użycie metody FRM rozbijającej filtr o wąskim paśmie przejściowym na grupę filtrów o obniżonych wymaganiach, co zmniejsza liczbę niezerowych współczynników. W rezultacie użycie tego rozwiązania pozwala na obniżenie złożoności obliczeniowej interpolatora.

Cytowania

 • 0

  CrossRef

 • 0

  Web of Science

 • 0

  Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 30 razy

Licencja

Copyright (2018 SIGMA-NOT)

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne strony 483 - 486,
ISSN: 1230-3496
Język:
polski
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Blok M.: Interpolator wykorzystujący filtr z maskowaniem charakterystyki częstotliwościowej// Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne. -., nr. 6 (2018), s.483-486
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.15199/59.2018.6.76
Bibliografia: test
 1. Blok Marek. 2011. "Zmiana szybkości próbkowania z zastosowaniem filtrów I-FIR". Przegląd Telekomunika- cyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne 84 (8-9): 1374- 1379.
 2. Lim Y.. 1986. "Frequency-response masking approach for the synthesis of sharp linear phase digital filters". IEEE transactions on circuits and systems 33 (4): 357-364.
 3. Lyons Richard. 2003. "Interpolated narrowband lowpass FIR filters", IEEE Signal Processing Magazine 20 (1): 50- 57.
 4. Saramaki T., Neuvo T., Mitra S.K.. 1988. "Design of computationally efficient interpolated FIR filters". IEEE Transactions on Circuits and Systems 35 (1): 70-88. otwiera się w nowej karcie
 5. Vaidyanathan P.P.. 1993. "Multirate Systems and Filter Banks", Prentice-Hall, Englewood Cliffs. otwiera się w nowej karcie
Źródła finansowania:
 • Działalność statusowa
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 41 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi