Interval estimator for chlorine monitoring in drinking water distribution systems under uncertain system dynamics, inputs and state measurement errors - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Interval estimator for chlorine monitoring in drinking water distribution systems under uncertain system dynamics, inputs and state measurement errors

Abstrakt

The design of interval observer for estimation of unmeasured state variables for application to drinking water distribution systems is described in this paper. In particular, it considers the design of such observer for estimation of water quality described by free chlorine concentration. An interval observer is derived to produce robust interval bounds on the estimated water quality state variables. The stability and robustness the interval observer are investigated under uncertainty in the system dynamics, inputs, and initial conditions and under the state measurement errors. The observer is applied to an example water network and its performance is validated by simulation.W artykule został przedstawiony projekt obserwatora przedziałowego dla celów estymacji niemierzonych zmiennych stanu w systemach dystrybucji wody pitnej. Szczegółowo, w artykule rozważa się zaprojektowanie tego rodzaju obserwatora dla celów estymacji zmiennych stanu jakości wody pitnej którymi są stężenia wolnego chloru. Zaprojektowany estymator przedziałowy generuje krzepkie ograniczone przedziały estymat zmiennych stanu jakości wody. Stabilność i krzepkość estymatora została przebadana w warunkach niepewności: w dynamice systemu, w wejściach, w warunkach początkowych oraz w obecności błędów pomiarowych. Obserwator został przebadany na przykładowej sieci wodociągowej a jakość uzyskiwanych estymat poddano symulacyjnej walidacji.

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 3

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku w języku o zasięgu międzynarodowym
Tytuł wydania:
Eleventh IFAC Symposium on Large Scale Complex Systems Theory and Applications, 2007 [Dokument elektroniczny]
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Brdyś M., Łangowski R.: Interval estimator for chlorine monitoring in drinking water distribution systems under uncertain system dynamics, inputs and state measurement errors// Eleventh IFAC Symposium on Large Scale Complex Systems Theory and Applications, 2007 [Dokument elektroniczny]/ ed. conf. ed. K. Duzinkiewicz, M.A. Brdys. - Dane tekstowe. [Oxford, GB: IFAC Publisher ; Elsevier], 2008,
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.3182/20070723-3-pl-2917.00013
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi