Interwencjonizm czy liberalizm - jaka polityka podatkowa - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Interwencjonizm czy liberalizm - jaka polityka podatkowa

Abstrakt

W makroekonomii stale powraca spór między zwolennikami interwencjonizmu i zwolennikami polityki liberalnej, który w istocie dotyczy tego samego problemu – roli państwa w oddziaływaniu na procesy gospodarcze. Historycznie ukształtowaną rolą każdego rządu jest ochrona indywidualnych wolności i promowania dobrobytu społeczeństwa. Aby pokryć wydatki związane z takimi zadaniami rząd potrzebuje dochodów, które w decydującej części pochodzą z podatków. Skoro, zatem przyjmiemy prostą formułę zależnościową: potrzeby społeczne - finansowanie przez państwo - pobieranie podatków w odpowiedniej wysokości, to nie możliwym założenie braku wpływu państwa na podatników i gospodarkę.Celem artykułu jest wskazanie, w jak dużym stopniu w następstwie kryzysu koncepcji liberalnych, państwo powinno stosować narzędzia interwencjonizmu, wykorzystując narzędzia podatkowe, a przede wszystkim stymulacyjną funkcję podatków, oraz w jakim stopniu zależne jest to od posiadanej strategii podatkowej.

Cytuj jako

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Przedsiębiorczość i Zarządzanie nr 19, strony 173 - 185,
ISSN: 1733-2486
Rok wydania:
2018
Opis bibliograficzny:
Wyrzykowski W.: Interwencjonizm czy liberalizm - jaka polityka podatkowa// Przedsiębiorczość i Zarządzanie. -Vol. 19., iss. 11 (2018), s.173-185
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 70 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi