Intranet w komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstwa - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Intranet w komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstwa

Abstrakt

Komunikowanie się w organizacjach jest warunkiem koniecznym sprawnego jej funkcjonowania. Napotyka jednak na szereg barier. Nowe możliwości technologiczne, takie jak Intranet wspierają proces komunikacyjny przedsiębiorstwa, oferując wiele korzyści. W rozdziale omówiony został proces komunikacji i bariery komunikacyjne. Opisane zostały związki między komunikowaniem się a efektywnością przedsiębiorstwa. Przedstawiono podstawowe korzyści z wdrożenia Intranetu w organizacjach. Zwrócono również uwagę na jego rolę w usprawnianiu komunikacji oraz konieczność zmiany postaw komunikacyjnych dla efektywnego korzystania z Intranetu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Rozkwitalska M.: Intranet w komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstwa // / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi