Investigation of changes in the type B PLC effect of Al-Mg-Cu type alloy for various strain rates - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Investigation of changes in the type B PLC effect of Al-Mg-Cu type alloy for various strain rates

Abstrakt

Efekt Portevina-LeChateliera ujawnia się w postaci skokowych zmian naprężenia w trakcie procesu odkształcenia próbek pewnych stopów. Zjawisko PLC występuje w kilku odmianach charakteryzujących się istotnymi różnicami zarówno w przestrzennym rozkładzie pasm odkształcenia jak też przebiegu krzywej naprężeniowej. Przebiegi odpowiadające różnym odmianom serration charakteryzują się odmiennymi właściwościami rozkładu energetycznego zależnymi od warunków prowadzenia eksperymentu odkształceniowego oraz parametrów obróbki metalurgicznej materiału. Stwierdzono ponadto, że częstotliwościowy rozkład energii zależny jest również od stopnia chwilowej wartości odkształcenia / naprężenia co stwarza konieczność zastosowania metod analizy czasowo-częstotliwościowej dla uzyskania szczegółowego obrazu charakterystyki spektralnej zjawiska Portevina Le-Chateliera.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING nr 496, strony 478 - 482,
ISSN: 0921-5093
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Darowicki K., Orlikowski J., Zieliński A.: Investigation of changes in the type B PLC effect of Al-Mg-Cu type alloy for various strain rates// MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE AND PROCESSING. -Vol. 496., nr. iss. 1-2 (2008), s.478-482
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi