Investigation of edible oils oxidation stability using photooxidation and SPME/GC method for determination of volatile compounds - preliminary investigation - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Investigation of edible oils oxidation stability using photooxidation and SPME/GC method for determination of volatile compounds - preliminary investigation

Abstrakt

Odporność olejów roślinnych na oksydatywną degradację prowadzącą do zjełczenia jest istotnym parametrem w ocenie jakości olejów. Artykuł przedstawia nową obiecującą metodę analizy lotnych produktów reakcji utleniania olejów. Jako czynnik przyspieszający proces utleniania olejów zastosowano promieniowanie ultrafioletowe. Badania zostały przeprowadzone przy zastosowaniu mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej połaczonej z kapilarną chromaografią gazową i detektorem płomieniowo-jonizacyjnym.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Polish Journal of Food and Nutrition Sciences nr 58, strony 321 - 324,
ISSN: 1230-0322
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Gromadzka J., Wardencki W., Lores M., Lompart M., Fernandez-Alvarez M., Lipińska K.: Investigation of edible oils oxidation stability using photooxidation and SPME/GC method for determination of volatile compounds - preliminary investigation// Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. -Vol. 58., nr. nr 3 (2008), s.321-324
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 22 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi