Investigation of pitting corrosion of stainless steel by means of acousticemission and potentiodynamic methods. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Investigation of pitting corrosion of stainless steel by means of acousticemission and potentiodynamic methods.

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań korozji wżerowej przy jednoczesnym wykorzystaniu techniki potencjodynamicznej i emisji akustycznej. Dystrybuanta rozkładu prawdopodobieństwa wystąpienia korozji wżerowej (CDFp) została uzyskana na podstawie badań potencjodynamicznych. Niezależnie z wyników akustycznych otrzymano dystrybuantę rozkładu zdarzeń akustycznych (CDFae). Na podstawie wyników stwierdzono brak korelacji miedzy wynikami potencjodynamicznymi i akustycznymi. Wystąpienie korozji wżerowej na stali austenitycznej w czasie badań potwierdziły badania metalograficzne. Badania wykazały, że zaobserwowana aktywność akustyczna jest związana z wydzielaniem się wodoru wokół wżerów.Przypadkowy charakter zdarzeń akustycznych zarejestrowanych podczas polaryzacji, analiza statystyczna oraz występowanie wżerów są potwierdzeniem wyników badań.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
CORROSION SCIENCE nr 45, strony 1747 - 1756,
ISSN: 0010-938X
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Darowicki K., Mirakowski A., Krakowiak S.: Investigation of pitting corrosion of stainless steel by means of acousticemission and potentiodynamic methods. // CORROSION SCIENCE. -Vol. 45., (2003), s.1747-1756
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 95 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi