Investigation of properties of swimming pool water treatment sediments - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Investigation of properties of swimming pool water treatment sediments

Abstrakt

Dwa rodzaje osadów pochodzących z instalacji basenowych zostały scharakteryzowane i otrzymane wyniki przedyskutowane, w szczególności flokuły, które zatrzymały się na filtrze piaskowo-żwirowym i następnie zostały usunięte w płukaniu zwrotnym oraz osady z dna niecki basenowej zebrane tzw. odkurzaczem wodnym. Lepsze zrozumienie struktury i właściwości osadów powinno usprawnić usuwanie cyst Cryptosporidium z basenów i w efekcie podnieść bezpieczeństwo kapiących się użytkowników. Potencjał zeta, rozkłady wielkości cząstek/flokuł w zakresach nano i mikro oraz pomiary derywatograficzne zostały przeprowadzone. Potencjał zeta wskazał na łatwość flokulacji cząstek w układzie, a rozkłady wielkości ujawniły różnorodną efektywność filtracji. Analiza derywatograficzna wskazała na wyraźne różnice składu pomiędzy osadami z filtracji a osadami z dna basenu.

Cytuj jako

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie wyróżnionym w JCR
Opublikowano w:
Physicochemical Problems of Mineral Processing nr 46, strony 243 - 252,
ISSN: 1643-1049
Język:
angielski
Rok wydania:
2011
Opis bibliograficzny:
Korkosz A., Niewiadomski M., Hupka J.: Investigation of properties of swimming pool water treatment sediments// Physicochemical Problems of Mineral Processing. -Vol. 46, (2011), s.243-252
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 65 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi