Investigation of R 22 and R 134a flow boiling in enhanced tubes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Investigation of R 22 and R 134a flow boiling in enhanced tubes

Abstrakt

Przedstawiono wyniki pomiarów współczynnika przejmowania ciepła i spadków ciśnienia podczas wrzenia w przepływie R22 oraz R134a. Do badań użyto dwie rurki o rozwiniętej wewnętrznej powierzchni, tj. rurkę śrubowo-formowaną i rurkę niskożebrowaną oraz dwie rurki gładkie, jako rurki referencyjne. Eksperymenty przeprowadzono przy temperaturze nasycenia ok. zero stopni Celsjusza i końcowym stopniu suchości ok. 0.7. Wyniki badań eksperymentalnych porównano z danymi obliczonymi na podstawie dostępnych w literaturze korelacji.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery strony 21 - 36,
ISSN: 0079-3205
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Cieśliński J., Targański W.: Investigation of R 22 and R 134a flow boiling in enhanced tubes// Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery. -., nr. 112 (2003), s.21-36
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi