Investigation of stability of aqueous solutions containing trace amounts of volatile organic analytes - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Investigation of stability of aqueous solutions containing trace amounts of volatile organic analytes

Abstrakt

Oznaczając lotne związki chlorowcoorganiczne w matrycy wodnej należy uwzględnić specyficzne właściwości, którymi charakteryzują się te związki, a mianowicie:- niska temperatura wrzenia; - wysoka prężność pary nad roztworem; - stosunkowo niska rozpuszczalność w wodzie.Właściwości te należy uwzględnić w trakcie przygotowania wodnych roztworów wzorcowych wykorzystywanych na etapie kalibracji i badań modelowych. Ze względu na istotność zagadnienia oraz brak praktycznych informacji na ten temat w dostępnej literaturze przeprowadzono badania modelowe pozwalające na określenie trwałości mieszanin wybranych lotnych analitów w roztworach wodnych. Uzyskane dane doświadczalne stanowiły podstawę do oszacowania, w którym momencie wynik oznaczenia może już nie odzwierciedlać wartości rzeczywistej stężenia oznaczanego składnika. Przeprowadzono badania, w wyniku których uzyskano informacje odnośnie:- sposobu przygotowywania roztworów modelowych (w odpowiednich naczyniach);- sposobu i czasu przechowywania tych roztworów;- ilości powtórzeń na etapie oznaczeń końcowych (kolejne pobieranie próbek badanego roztworu z naczynia miarowego - co związane jest z każdorazowym jego otwarciem). Parametr ten jest szczególnie ważny w trakcie określania powtarzalności i precyzji pośredniej wyznaczonej na etapie walidacji procedury TLHS-DAI-GC-ECD.

Cytowania

  • 1 3

    CrossRef

  • 1 3

    Web of Science

  • 1 4

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY nr 25, strony 609 - 620,
ISSN: 0165-9936
Język:
angielski
Rok wydania:
2006
Opis bibliograficzny:
Kozłowska K., Polkowska Ż., Przyjazny A., Namieśnik J.: Investigation of stability of aqueous solutions containing trace amounts of volatile organic analytes// TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY. -Vol. 25., nr. nr 6 (2006), s.609-620
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1016/j.trac.2006.03.004
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi