Investigations of hydraulic jump configured by a two phase air water jetimpinging on a flat plate. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Investigations of hydraulic jump configured by a two phase air water jetimpinging on a flat plate.

Abstrakt

Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych uskoku hydraulicznego powstającego przy napływie strugi uderzającej na powierzchnię płaskiej płyty.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Chemical and Process Engineering-Inżynieria Chemiczna i Procesowa strony 183 - 191,
ISSN: 0208-6425
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Gumkowski S.: Investigations of hydraulic jump configured by a two phase air water jetimpinging on a flat plate. // INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA. -., nr. 24 (2003), s.183-191
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 6 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi