Investigations of non-uniform structure of the tetacene layer by photoen-hanced current - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Investigations of non-uniform structure of the tetacene layer by photoen-hanced current

Abstrakt

Badano stany pułapkujące nośniki w powierzchniowych obszarach warstwy tetra-cenu. W badaniach wykorzystano metodę prądów fotowzmocnionych. Wykazano obe-cność różnych rozkładów energetycznych pułapek przy obu powierzchniach war-stw tetracenu.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Kotowski D., Godlewski J.: Investigations of non-uniform structure of the tetacene layer by photoen-hanced current // Molecular Physics Reports.. -Vol. 36., (2002), s.174-178
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 8 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi