Investigations of operational driving loads of bucket chains and manoeuvre hoisting winches on multi-bucket dredgers - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Investigations of operational driving loads of bucket chains and manoeuvre hoisting winches on multi-bucket dredgers

Abstrakt

Artykuł dotyczy zagadnień wstępnego projektowania siłowni pogłębiarek wieloczerpakowych. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań eksploatacyjnych sześciu pogłębiarek wieloczerpakowych. Badania eksploatacyjne obejmowały pomiary parametrów charakteryzujących warunki pracy dwóch podstawowych głównych odbiorników energii mechanicznej na pogłębiarkach wieloczerpakowych a mianowicie łańcuchów czerpakowych i zespołu wciągarek manewrowych. W pracy przedstawiono charakterystyki rozkładów obciążeń łańcuchów czerpakowych i zespołów wciągarek manewrowych, które obejmowały m.in. wartości średnie, odchylenie standardowe i współczynniki zmienności rozkładu obciążeń. Przedstawiono przykładowe histogramy obciążeń łańcuchów czerpakowych i zespołu wciągarek manewrowych na wybranych pogłębiarkach w badanych okresach czasu. Sformułowano wnioski odnośnie wartości średnich obciążeń śrub oraz współczynników zmienności rozkładu obciążeń. W pracy przedstawiono rezultaty badań zależności średnich obciążeń napędu ww. odbiorników od ich nominalnych mocy użytecznych. Wyniki przedstawione w pracy będą wykorzystane w tworzeniu modeli losowych opisujących rzeczywiste warunki eksploatacji elementów układów energetycznych pogłębiarek

Cytowania

  • 0

    CrossRef

  • 0

    Web of Science

  • 0

    Scopus

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
Polish Maritime Research nr 15, strony 42 - 48,
ISSN: 1233-2585
Język:
angielski
Rok wydania:
2008
Opis bibliograficzny:
Bocheński D.: Investigations of operational driving loads of bucket chains and manoeuvre hoisting winches on multi-bucket dredgers// Polish Maritime Research. -Vol. 15., iss. nr 3 (57) (2008), s.42-48
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.2478/v10012-007-0082-1
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 16 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi