Investigations of the passive layer cracking by means of dynamic electrochemical impedance spectroscopy. - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Investigations of the passive layer cracking by means of dynamic electrochemical impedance spectroscopy.

Abstrakt

Dynamiczna elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna została wykorzystana do badania pękania warstwy pasywnej na austenitycznej stali wysokostopowej.Zbadano efekt narzuconego potencjału oraz naprężeń rozciągających na pękanie korozyjne stali wysokostopowej 304L w środowisku 0.5M NaCl w temperaturze pokojowej. Praca przedstawia chwilowe widma impedancyjne uzyskane dla badanego układu przy różnych wartościach potencjałów. Uzyskane wyniki udowodniły,że aplikacja nowej dynamicznej metody EIS stwarza możliwości przewidywania dynamiki inicjacji i propagacji pęknięcia warstewki pasywnej w warunkach działania naprężeń rozciągających w przeciwieństwie do dotychczas stosowanej klasycznej techniki impedancyjnej

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
ELECTROCHIMICA ACTA nr 48, strony 4189 - 4196,
ISSN: 0013-4686
Język:
angielski
Rok wydania:
2003
Opis bibliograficzny:
Darowicki K., Orlikowski J., Arutunow A.: Investigations of the passive layer cracking by means of dynamic electrochemical impedance spectroscopy. // ELECTROCHIMICA ACTA. -Vol. 48., (2003), s.4189-4196
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 63 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi