Inwestorzy na rynku budownictwa mieszkaniowego - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Inwestorzy na rynku budownictwa mieszkaniowego

Abstrakt

Tradycyjne rozumienie inwestora ulega zmianie wraz z rozwojem gospodarki rynkowej. Klasyczna definicja przedstawia inwestora jako podmiot lokujący swój kapitał w różnego rodzaju przedsięwzięciach, w celu osiągnięcia zysku lub dochodu. Może to być osoba fizyczna lub osoba prawna. Wraz z intensyfikacją procesów globalizacji gospodarczej i dzięki wprowadzaniu na rynek coraz nowszych usług i produktów, zmieniają się formy lokowania kapitału. Coraz większą rolę odgrywają rynki, które oferują produkty inne niż tylko finansowe, a wśród nich - rynek nieruchomości. Inwestorami na rynku nieruchomości zostają instytucje lub osoby fizyczne, dla których celem zaangażowania środków finansowych nie musi być jedynie nabycie prawa własności. Angażują środki np. w proces budowy nieruchomości w celu późniejszej odsprzedaży gotowych powierzchni, odzyskania kapitału oraz uzyskania procentu za zaangażowanie kapitału. Rozdział monografii przedstawa rodzaje inwesotów, zarówno w ujęciu histroycznym, jak i w obecych czasach.Mnogość inwestorów na rynku nieruchomości, jest spowodowana różnymi przesłankami i celami podejmowanych inwestycji, wśród których należy wymienić rynkowe, ekonomiczne, finansowe, socjalne oraz prestiżowe.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce strony 57 - 73
Język:
polski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Kubiszewska K.: Inwestorzy na rynku budownictwa mieszkaniowego// Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce/ Gdańsk: Katedra Finansów Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, 2010, s.57-73
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 26 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi