Inwestycje w surowce jako alternatywna forma pomnażania kapitału - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Inwestycje w surowce jako alternatywna forma pomnażania kapitału

Abstrakt

Opracowanie zawiera klasyfikację oraz charakterystykę inwestycji w surowce. Przedstawiono ponadto uczestników tego rynku inwestycyjnego wraz z możliwymi sposobami inwestowania. Wskazano i scharakteryzowano bazy danych, zawierające ceny dla poszczególnych inwestycji w surowce. Przedstawiono także wybrane indeksy na rynku surowców oraz stopy zwrotu i ryzyko dla inwestycji w surowce w okresie 2000-2015.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Alternatywne instrumenty inwestycyjne strony 107 - 132
Język:
polski
Rok wydania:
2017
Opis bibliograficzny:
Potrykus M.: Inwestycje w surowce jako alternatywna forma pomnażania kapitału// Alternatywne instrumenty inwestycyjne/ ed. Izabela Pruchnicka-Grabias Warszawa: CeDeWu Sp z o.o., 2017, s.107-132
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 115 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi