Inżynieria drogowa w badaniach i kształceniu na Politechnice Gdańskiej - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Inżynieria drogowa w badaniach i kształceniu na Politechnice Gdańskiej

Abstrakt

W ciągu 111 lat istnienia Politechniki Gdańskiej można wyróżnić trzy okresy jej funkcjonowania: okres pod panowaniem pruskim, okres Wolnego Miasta Gdańsk i okres RP. W okresie swojego istnienia Uczelnia powiększyła wielokrotnie liczbę studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych, poszerzyła kierunki badań. W ciągu całego okresu jej istnienia mury Uczelni opuściło ponad 110 tys. absolwentów. Inżynieria drogowa to jedna ze specjalności, która w różnym zakresie istnieje na Politechnice Gdańskiej od jej początku. W artykule przedstawiono krótka historię istnienia Politechniki Gdańskiej, zarys działalności naukowo-badawczej w dziedzinie inżynierii drogowej oraz charakterystykę kształcenia w tej specjalności na Uczelni.

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuły w czasopismach recenzowanych i innych wydawnictwach ciągłych
Opublikowano w:
Drogownictwo strony 111 - 116,
ISSN: 0012-6357
Język:
polski
Rok wydania:
2015
Opis bibliograficzny:
Jamroz K., Michalski L.: Inżynieria drogowa w badaniach i kształceniu na Politechnice Gdańskiej// Drogownictwo. -., nr. 4-5 (2015), s.111-116
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi