Inżynieria ontologii dla potrzeb integracji systemów - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Inżynieria ontologii dla potrzeb integracji systemów

Abstrakt

Inżynieria ontologii to gałąź inżynierii wiedzy, która zajmuje się metodami i metodologiami budowy ontologii. Zajmuje się m. in. procesem wytwarzania, cyklem życia oraz narzędziami wspomagającymi wytwarzanie ontologii. W publikacji przedstawiono różne metodologie wytwarzania ontologii oraz wspierające te metodologie narzędzia. Omówiono edytor ontologii OCS, opracowany przez Katedrę ASK Wydziału ETI PG, oraz wykorzystaną w nim, przygotowaną z myślą o pracy grupowej, metodologię wytwarzania ontologii.

Cytuj jako

Pełna treść

pobierz publikację
pobrano 117 razy
Wersja publikacji
Accepted albo Published Version
Licencja
Creative Commons: CC-BY-NC-SA otwiera się w nowej karcie

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Tytuł wydania:
Kaskbook: Integracja systemów informatycznych praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych strony 67 - 82
Rok wydania:
2012
Opis bibliograficzny:
Boiński T., Orłowski P., Szpryngier P.: Inżynieria ontologii dla potrzeb integracji systemów// Kaskbook: Integracja systemów informatycznych praca zbiorowa Katedry Architektury Systemów Komputerowych/ ed. Katedra Architektury Systemów Komputerowych, Wydział ETI Politechnika Gdańska. Gdańsk: , 2012, s.67-82
Bibliografia: test
 1. Arpírez, J.C., Corcho, O., Fernández-López, M. i Gómez-Pérez, A. 2001. WebODE: a scalable workbench for ontological engineering. Proceedings of the 1st international conference on Knowledge capture (2001), 6-13. otwiera się w nowej karcie
 2. Bechhofer, S., Volz, R. i Lord, P. 2003. Cooking the Semantic Web with the OWL API. The SemanticWeb-ISWC 2003. (2003), 659-675. otwiera się w nowej karcie
 3. Berre, A., Elvesaeter, B., Figay, N., Guglielmina, C., Johnsen, S., Karlsen, D., Knothe, T. i Lippe, S. 2007. The ATHENA Interoperability Framework. Enterprise Interoperability II. (2007), 569-580. otwiera się w nowej karcie
 4. Boiński, T., Jaworska, A., Kleczkowski, R. i Kunowski, P. 2010. Ontology visualization. Information Technology (ICIT), 2010 2nd International Con- ference on (2010), 17-20.
 5. Boiński, T., Jaworska, A., Kunowski, P. i Kleczkowski, R. 2010. Zespołowa budowa ontologii z wykorzystaniem systemu OCS oraz edytora Protégé. Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. 8 (2010).
 6. Bozsak, E., Ehrig, M., Handschuh, S., Hotho, A., Maedche, A., Motik, B., Oberle, D., Schmitz, C., Staab, S., Stojanovic, L. i others 2002. KAON - Towards a large scale semantic web. E-Commerce and Web Technologies. (2002), 231-248. otwiera się w nowej karcie
 7. Cimiano, P. i Völker, J. 2005. Text2onto. Natural Language Processing and Information Systems. (2005), 227-238. otwiera się w nowej karcie
 8. Corcho, O., Fernández-López, M. i Gómez-Pérez, A. 2003. Methodologies, tools and languages for building ontologies. Where is their meeting point? Data & Knowledge Engineering. 46, 1 (2003), 41-64. otwiera się w nowej karcie
 9. De Nicola, A., Missikoff, M. i Navigli, R. 2009. A software engineering approach to ontology building. Information Systems. 34, 2 (2009), 258-275. otwiera się w nowej karcie
 10. Euzenat, J. i Shvaiko, P. 2007. Ontology matching. Springer-Verlag New York Inc. otwiera się w nowej karcie
 11. Fernandez, M., Gomez-Perez, A. i Juristo, N. 1997. Methontology: from ontological art towards ontological engineering. Proceedings of the AAAI97 Spring Symposium Series on Ontological Engineering (1997), 33-40.
 12. Gašević, D., Djurić, D. i Devedžić, V. 2009. Model driven engineering and ontology development. Springer-Verlag New York Inc. otwiera się w nowej karcie
 13. Gliński, W. 2006. Wybrane metodologie i metody budowania ontologii. In- formacja w sieci. Problemy. Metody. Technologie. Wydawnictwo Stowarzy- szenia Bibliotekarzy Polskich. 157-207.
 14. Gómez-Pérez, A., Fernández-López, M. i Corcho, O. 2004. Ontological En- gineering: with examples from the areas of Knowledge Management, e- Commerce and the Semantic Web. Springer Verlag.
 15. Gruber, T.R. i others 1993. A translation approach to portable ontology specifications. Knowledge acquisition. 5, (1993), 199-199. otwiera się w nowej karcie
 16. Gruber, T.R. i others 1995. Toward principles for the design of ontologies used for knowledge sharing. International Journal of Human Computer Studies. 43, 5 (1995), 907-928. otwiera się w nowej karcie
 17. Grüninger, M. i Fox, M.S. 1995. Methodology for the design and evaluation of ontologies. Workshop on Basic Ontological Issues in Knowledge Sharing (1995), 6-1. otwiera się w nowej karcie
 18. Guarino, N., Oberle, D. i Staab, S. 2009. What Is an Ontology? Handbook on Ontologies. 1-17. otwiera się w nowej karcie
 19. Haase, P., Lewen, H., Studer, R., Tran, T., Erdmann, M., d'Aquin, M. i Motta, E. 2008. The neon ontology engineering toolkit. Demo Session at WWW2008. (2008), 21-25.
 20. Hayes, P.J. 1985. The second naive physics manifesto. PNAS. 3, (1985), 4. otwiera się w nowej karcie
 21. Kalyanpur, A., Parsia, B., Sirin, E., Grau, B.C. i Hendler, J. 2006. Swoop: A web ontology editing browser. Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web. 4, 2 (2006), 144-153. otwiera się w nowej karcie
 22. Lassila, O. i Hendler, J. 2007. Embracing"Web 3.0". IEEE Internet Com- puting. (2007), 90-93. otwiera się w nowej karcie
 23. Matuszek, C., Cabral, J., Witbrock, M. i DeOliveira, J. 2006. An intro- duction to the syntax and content of Cyc. Proceedings of the 2006 AAAI Spring Symposium on Formalizing and Compiling Background Knowledge and Its Applications to Knowledge Representation and Question Answering (2006), 44-49.
 24. McCarthy, J. 1980. Circumscription-a form of non-monotonic reasoning. Artificial intelligence. 13, 1-2 (1980), 27-39. otwiera się w nowej karcie
 25. Mizoguchi, R. i Kozaki, K. 2009. Ontology engineering environments. Hand- book on Ontologies. (2009), 315-336. otwiera się w nowej karcie
 26. Neon Plugins -NeOn Wiki. http://neon-toolkit.org/wiki/Neon_Plugins. Dostęp dnia: 09-21-2010.
 27. NeOn Project. http://www.neon-project.org. Dostęp dnia: 09-09-2010. otwiera się w nowej karcie
 28. Noy, N.F., McGuinness, D.L. i others 2001. Ontology development 101: A guide to creating your first ontology. SMI. otwiera się w nowej karcie
 29. OBO Foundry -The Open Biological and Biomedical Ontologies. http://www.obofoundry.org/. Dostęp dnia: 09-11-2010. otwiera się w nowej karcie
 30. OCS -Project Website. http://www.ocs.kask.eti.pg.gda.pl/ocs2/pages/home.jsf. Dostęp dnia: 05-05-2010.
 31. Ontology Design Patterns ODP. http://ontologydesignpatterns.org/wiki/Main_Page. Dostęp dnia: 09-18-2010. otwiera się w nowej karcie
 32. Protege Ontology Library - Protege Wiki.
 33. Robert Trypuz i Paweł Garbacz 2007. Czym jest inżynieria ontologiczna? Filozofia Nauki. 3 (2007), 121-140.
 34. Russel, S. i Norvig, P. 2003. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Prentice hall.
 35. Semantically-Enabled Knowledge Technologies Portal. http://www.sekt- project.com/. Dostęp dnia: 09-21-2010. otwiera się w nowej karcie
 36. SOVA -Protege Wiki. http://protegewiki.stanford.edu/wiki/SOVA. Do- stęp dnia: 09-21-2010.
 37. Spyns, P., Oberle, D., Volz, R., Zheng, J., Jarrar, M., Sure, Y., Studer, R. i Meersman, R. 2002. OntoWeb -a semantic Web community portal. Prac- tical Aspects of Knowledge Management. 4th International Conference, PAKM 2002. Proceedings, 2-3 Dec. 2002 (Berlin, Germany, 2002), 189-200. otwiera się w nowej karcie
 38. Staab, S. 2009. Handbook on Ontologies. Springer. otwiera się w nowej karcie
 39. Staab, S. i Studer, R. 2004. Handbook on ontologies. Birkhäuser. otwiera się w nowej karcie
 40. Stevens, R. i Lord, P. 2009. Application of Ontologies in Bioinformatics. Handbook on Ontologies. 735-756. otwiera się w nowej karcie
 41. Studer, R. 1998. Knowledge engineering: Principles and methods. Data & Knowledge Engineering. 25, 1-2 (1998), 161-197. otwiera się w nowej karcie
 42. Suárez-Figueroa, M.C. D5. 3.1 NeOn Development Process and Ontology Life Cycle. otwiera się w nowej karcie
 43. Suárez-Figueroa, M.C. D5. 3.2 Revision and Extension of the NeOn Deve- lopment Process and Ontology Life Cycle. otwiera się w nowej karcie
 44. Suárez-Figueroa, M.C., UPM, J.A., Euzenat, J. i Le Duc, C. D5. 4.3. Revi- sion and Extension of the NeOn Methodology for Building Contextualized Ontology Networks.
 45. Sure, Y., Staab, S. i Studer, R. 2009. Ontology Engineering Methodology. Handbook on Ontologies. (2009), 135-152. otwiera się w nowej karcie
 46. Uschold, M. i Gruninger, M. 1996. Ontologies: Principles, methods and applications. The Knowledge Engineering Review. 11, 02 (1996), 93-136. otwiera się w nowej karcie
 47. Uschold, M. i King, M. 1995. Towards a methodology for building ontolo- gies. Workshop on Basic Ontological Issues in Knowledge Sharing (1995), 275-280.
 48. Völker, J. 2008. NeOn Deliverable 3.8.1. Prototype for Learning Networked Ontologies.
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 72 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi