Inżynieria sanitarna i wodna w aktualnych inicjatywach podejmowanych przez Unię Europejską - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Inżynieria sanitarna i wodna w aktualnych inicjatywach podejmowanych przez Unię Europejską

Abstrakt

Omawia się plany Unii Europejskiej w dziedzinie zaopatrzenia w wodę i sanitacji. Wskazuje na nowe formy organizacyjne oraz na potrzeby wodne ludności, przemysłu, rolnictwa i obszarów chronionej przyrody. Wskazuje się na zamierzenia sięgające roku 2025 oraz na konieczność współpracy międzynarodowej w skali Europy i w skali globalnej.

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja monograficzna
Typ:
rozdział, artykuł w książce - dziele zbiorowym /podręczniku o zasięgu krajowym
Język:
polski
Rok wydania:
2005
Opis bibliograficzny:
Kaczmarek Z., Kowalik P.: Inżynieria sanitarna i wodna w aktualnych inicjatywach podejmowanych przez Unię Europejską// / : , 2005,
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 4 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi