Ionic hydration behavior derived from infrared spectra in HDO - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ionic hydration behavior derived from infrared spectra in HDO

Abstrakt

Na podstawie widm HDO w zakresie podczerwieni scharakteryzowano hydratacjejonów o różnym charakterze. Zastosowana analiza danych widmowych opierała się na metodzie widm różnicowych. Wyniki prowadzą do wniosku, że kationy i aniony wywierają jakościowo bardzo różny wpływ na strukturę wody. Energia wiązań wodorowych cząsteczek wody oddziaływającej z anionem zmienia się proporcjonalnie z siłą polaryzującą anionów. W przeciwieństwie wpływ kationów daje się opisać przy pomocy sformułowanego modelu hydratacji pasmowej.

Cytowania

  • 1 0 2

    CrossRef

  • 1 0 5

    Web of Science

  • 1 0 5

    Scopus

Cytuj jako

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Słowa kluczowe

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Publikacja w czasopiśmie
Typ:
artykuł w czasopiśmie z listy filadelfijskiej
Opublikowano w:
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A nr 106, strony 5393 - 5402,
ISSN: 1089-5639
Język:
angielski
Rok wydania:
2002
Opis bibliograficzny:
Stangret J., Gampe T.: Ionic hydration behavior derived from infrared spectra in HDO// JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A. -Vol. 106., (2002), s.5393-5402
DOI:
Cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (otwiera się w nowej karcie) 10.1021/jp014063v
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 42 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi