Ionic liquids - greener solvents or environmental threat? - Publikacja - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ionic liquids - greener solvents or environmental threat?

Abstrakt

Ze względu na niemierzalnie niską prężność par ciecze jonowe były uważane za 'zielone rozpuszczalniki'. Ich zastosowanie w technologiach (bio)chemicznych przynosi korzyści nie tylko ekologiczne ale również ekonomiczne. Niemniej jednak zanieczyszczenie środowiska poprzez przedostanie się cieczy jonowych do gleb i wód gruntowych wraz ze ściekami/odciekami przemysłowymi lub w wyniku przypadkowych rozlewów stanowi realne zagrożenie. Ze względu na relatywnie wysoką toksyczność cieczy jonowych ich mobilność i biodegradowalność w środowisku jest przedmiotem szeroko zakrojonych badań. Niniejsza publikacja stanowi podsumowanie zarówno korzyści wynikających z implementacji cieczy jonowych jak i zagrożeń jakie stwarza ich migracja do środowiska wodno-glebowego

Pełna treść

pełna treść publikacji nie jest dostępna w portalu

Informacje szczegółowe

Kategoria:
Aktywność konferencyjna
Typ:
publikacja w wydawnictwie zbiorowym recenzowanym (także w materiałach konferencyjnych)
Tytuł wydania:
13th International Symposium of Students and Young Mechanical Engineers : Advances in Chemical and Mechanical Engineering, Gdańsk, 20th-22nd May 2010 strony 251 - 261
Język:
angielski
Rok wydania:
2010
Opis bibliograficzny:
Markiewicz M., Łuczak J., Henke J., Joskowska M., Jungnickel C.: Ionic liquids - greener solvents or environmental threat? // 13th International Symposium of Students and Young Mechanical Engineers : Advances in Chemical and Mechanical Engineering, Gdańsk, 20th-22nd May 2010/ ed. ed. C. Fijało. - Gdansk University of Technology. Gdańsk: GUT, 2010, s.251-261
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 17 razy

Publikacje, które mogą cię zainteresować

Meta Tagi